BİLET GENEL, İADE VE AÇIK KOŞULLARI

 • Biletler şahsa ait olup başkasına devredilemez.
 • Tarifeli kalkış saatinden sonra rezervasyon değişikliği yapılmaz, bilet iptal edilmez, ücret iadesi yapılmaz.
 • Ücret iadesi yolcuya yalnızca biletin kesildiği acente tarafından yapılır.
 • Ücretin tamamının iadesi sadece biletin alındığı gün saat 24.00’e kadar yapılır. Gemi kalktıktan sonra bu kural uygulanmaz, ücret iadesi yapılmaz.
 • Geminin tarifeli kalkış saatinden 12 saat öncesine kadar biletler açığa alınabilir. Açık biletler kesildiği tarihten itibaren 1 yıl geçerlidir.
 • Ücretsiz bebek bileti 0-6 yaş, çocuk indirimi ise 7-12 yaş grubuna uygulanır.
 • Bilet ücreti, sadece kalkış limanı ile varış limanı arasındaki taşıma karşılığıdır. Biletler sadece üzerinde belirtilen güzergahla ilgili kullanılabilir. Biletler üzerindeki güzergahlar kesinlikle değiştirilemez. Satıcı tarafından ek ücret alınmamışsa sunulan diğer hiçbir hizmeti kapsamaz.

YOLCU TAŞIMA ŞARTLARI

Limanlarda check-in işlemlerinizi kolaylaştırması için, lütfen online biletinizin yazıcı çıktısını almayı unutmayınız.

 • Yunanistan, Yeşil ve Gri Pasaport sahiplerinden vize talep etmemektedir.
 • Normal pasaport sahiplerinin yolculuk süresince geçerli Schengen Vizesi olması gerekmektedir.
 • Pasaportunda KKTC giriş damgası olan Türk Vatandaşları bu pasaportlar ile Yunanistan’a seyahat edemezler.
 • Yolcu, pasaportunda, vizesinde, oturma izninde yada diğer seyahat belgelerinde, Yunanistan’a giriş yapmasına engel; geçerlilik süresi, kapsam, tarih, giriş sayısı, kalış süresi yada benzeri herhangi bir unsurun olmadığını, olduğu takdirde Yunanistan’ın uygulayacağı para cezasını şahsen ödeyeceğini, bu konu hakkında ilanen bilgilendirildiğini taahhüt ve kabul eder.
 • Yetkili makamlarca gemiye binmesine izin verilmeyen veya vize işlemlerinden dolayı seyahat edemeyen yolcuya bilet ücreti iadesi yapılmaz.
 • Gemi ve Yolcular sigortalıdır.
 • Yolcular beraberlerinde patlayıcı ve kanunen yasak madde taşıyamaz.
 • Hava koşulları ve teknik nedenlerden dolayı önceden haber verilmeksizin sefer iptal edilebilir. Bu durumda ücret iadesi yapılır. Şirketin kontrolü dışında gelişen bu ve benzeri gecikme ve iptallerden doğabilecek konaklama giderlerinin sorumluluğu şirkete ait değildir.
 • Yolcu, gemi içi nizama ve kaptan talimatlarına uymayı kabul eder.
 • Yolcunun, geminin hareket zamanından en az 1 saat önce mutlaka limanda hazır bulunulması gerekmektedir.
 • Hamilelik dönemi altı ayı geçmiş bayanların kendi güvenlikleri sebebiyle gemilerimizde seyahat etmelerine izin verilmez.
 • Gemilerde kaybolan yolcu eşyalarından dolayı taşıyıcı sorumlu tutulamaz.
 • Gemi içerisinde belirli bir koltuk numarası garantisi verilmez.
 • Yolcuların, biniş ve inişlerde rampa tam olarak açılıp gemi personeli biniş veya iniş onayını vermeden ve gerekli güvenlik önlemleri alınmadan gemiye binmesi ve gemiden inmesi tehlikeli ve yasaktır.
 • Yolcu, gemi içerisinde, gemiyi veya herhangi bir kişiyi veya malı tehlikeye düşürecek şekilde davranışta bulunursa veya gemi personelinin görevlerini yapmasını engellerse veya gemi personeli talimatlarına uymazsa veya diğer yolcuların makul itirazlarına sebebiyet verirse, satıcı, yolcuyu zaptetmek de dahil olmak üzere, böyle bir davranışın devamını önlemek için gerekli gördüğü tedbirleri alabilir.
 • Yolcuların, kalkış ve yanaşma manevraları sırasında yerlerinden kalkmamaları gereklidir. Seyir sırasında anonslarla duyurulan uyarılara yolcuların uyması gereklidir. Bu kurallara uyulmamasının doğurabileceği yaralanma ve maddi zararlardan satıcı sorumlu tutulamaz.
 • Satıcı, kendi kusuru nedeniyle yolcunun veya bagajın zarara uğraması halinde sorumlu olacaktır. Yolcunun kusuru varsa satıcının sorumluluğu mevzuat hükümlerine tabi olarak azaltılabilecek veya kaldırılabilecektir.
 • Satıcı, bagaj içindeki kırılabilir ve bozulabilir maddelerin, paranın, mücevherin, değerli madenlerin, gümüş eşyanın, senetlerin veya diğer ticari değerli kağıtların, pasaport ve diğer hüviyetlerin veya örneklerinin uğradığı zarardan sorumlu olmayacaktır.
 • Taşıyıcının kusuru ve ihmalinden kaynaklandığı, Marmaris’te kurulu adli mahkemelerce ispat edilmediği takdirde, herhangi bir yaralanma veya ölümden araçlara, valizlere veya kişisel eşyalara gelebilecek hasar veya kayıplardan dolayı satıcı sorumluluk kabul etmez. Yaralanma, ölüm, kayıp veya zarar; terör, ayaklanma, iç savaş, doğal afet, kötü deniz ve hava şartlarına veya tamamen üçüncü şahıslar tarafından kötü niyetli hareketlere bağlı sebeplerle oluştuğu takdirde satıcı sorumluluk kabul etmez.
 • Yaşı, akli veya fiziki durumu kendisine tehlike veya risk yaratmakta olan bir yolcu taşınmasında yukarıdaki belirtilen bu durumlara bağlı olarak veya bu durumların ağırlaşması neticesi bu yolcunun ölümü dahil herhangi bir hastalığından, yaralanmasından veya maluliyetinden satıcı sorumlu olmayacaktır.

Taşımalarla ilgili her türlü anlaşmazlık, mer’i tarife şartları ve Türk Kanun ve Mevzuatlarına göre BODRUM Mahkemelerinde çözümlenir

TAŞIMANIN REDDİ VE SINIRLANDIRILMASI

Satıcı; güvenlik nedenleriyle veya takdir yetkisini kullanarak aşağıdaki ve benzeri hallerde yolcu ve/veya yolcu Bagajını taşımayı reddedebilir: Yolcu davranışı, yaşı veya akli veya fiziki durumu, satıcının özel yardımını gerektirmekteyse, rahatsızlığa ve diğer yolcuların itirazlarına neden olursa veya diğer kişilere veya mallara herhangi bir risk veya tehlike arz ediyorsa, yolcunun satıcının talimatlarına uymaması böyle bir reddi gerekli kılıyorsa, yolcu güvenlik kontrolünü reddetmişse, yolcuların sarhoşluk veren maddeler ve/veya uyuşturucu madde etkisi altında olması durumunda, diğer yolcuların ve seyrin güvenliğini ve konforunu etkileyecek halde biniş terminaline gelmeleri durumunda. Taşınması reddedilen yolculara, satıcı tarafından bilet bedeli iade edilmeyecek ve herhangi bir surette tazminat ödenmeyecektir.

BAGAJ OLARAK KABUL EDİLMEYEN MADDELER

Avcılık ve spor amaçları dışında kullanılan ateşli silahların ve mühimmatın bagaj olarak taşınması yasaktır. Avcılık ve spor amaçlı ateşli silahlar ve mühimmat taşıyıcı kurallarına uygun olduğu ölçüde kayıtlı bagaj olarak kabul edilebilir. Ateşli silahlar emniyeti kapalı mühimmatsız ve uygun şekilde paketlenmiş olmalıdır. Satıcı; boyutu, şekli, ağırlığı ve niteliği nedeniyle herhangi bir nesneyi bagaj olarak taşımayı reddedebilir veya ücret talep edebilir. Normal ihtimamla güvenli taşımayı temin edecek şekilde çanta ve bavullara veya diğer uygun kaplara konulmadığı takdirde satıcı, bagajı taşımayı reddedebilir. Yolcular ücretsiz bagaj hakkına sahiptir. Varış limanında yolcular bagajların tamamı gemiden rıhtıma indirildikten sonra bagajlarını teslim alabilirler. Uyuşturucu gibi yasak maddeler kesinlikle taşınmaz. Taşındığı tespit edilmesi halinde sorumluluk tamamen taşıyana aittir.

HAYVANLARIN TAŞINMASI

Geçerli aşı ve sağlık sertifikasına, giriş izinlerine ve Yunanistan tarafından istenen diğer belgeleri haiz olan köpek (Amerikan pitbull terrier, Amerikan staffordshire terrier, bull terrier, staffordshire bull terrier, japanese tosa, dogo argentino, doberman, rottweiler gibi tehlike arz eden köpekler hariç) ve kedi gibi hayvanlar satıcı ile önceden mutabık kalınmak şartıyla taşıma için kabul edilebilir. Hayvan taşımasının kabulü yolcunun bu hayvana ilişkin tüm sorumluluğu yüklenmesine bağlıdır. Hayvanın Yunanistan’a girişine veya oradan geçişine izin verilmemesi nedeniyle bu hayvanın ölümünden, hastalanmasından, gecikmesinden veya kaybından ya da yaralanmasından veya bu sebeplerle oluşabilecek maddi manevi masraf ve zararlardan satıcı sorumlu olmayacaktır.